Vrijwilligers gezocht


Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om te helpen de dieren te verzorgen. Die minimaal 1 maal per week voor zonsondergang beschikbaar zijn.
Heeft u geen tijd maar zou u wel graag de dieren willen helpen, dan kunt u een donatie doen.

Over ons


Al vele jaren is de dierenweide Abstede een vertrouwd gezicht voor buurtbewoners en dierenliefhebbers. Tot 1 januari 2006 is de dierenweide in beheer geweest bij Stichting Cumulus. Hierna is het beheer overgenomen door een aantal enthousiaste buurtbewoners in de wijk Oost.

 
De beheerder is nu 'Stichting Dierenweide Abstede'. De stichting bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers.
 

Geschiedenis van Abstede


In wat voor omgeving ligt Dierenweide Abstede en hoe zag het er vroeger uit? De dierenweide ligt net ten zuidoosten van de binnenstad van Utrecht, tussen de Notebomenlaan en de Abstederdijk. Deze twee wegen bestonden op deze plek al rond het jaar 1100 en waren toen modderige paden van Utrecht naar het oosten. Dat de wegen zo oud zijn blijkt bijvoorbeeld uit de vondst van een zwaard uit de 10e eeuw bij de Abstederdijk.

 
Door de vruchtbare rivierklei van de Kromme Rijn en van haar aftakkingen was Abstede zeer geschikt voor het verbouwen van groente en fruit. Al vanaf de middeleeuwen stond Abstede dan ook bekend als hoveniersgebied. Tot in de 20e eeuw heeft dit de omgeving van Abstede sterk bepaald. Het was een landelijk gebied met tuinders woningen en hier en daar een boerderij.
 
Als je eens rustig in de buurt rondloopt, kan je nog allerlei sporen uit deze tijd zien. Vooral een wandeling over een paadje langs de Minstroom van de Abstederdijk naar de Minkade of Zonstraat roept deze vroegere tijden nog sterk op. Het stroompje kronkelt hier tussen de volkstuinen en de knotwilgen (zie foto's).
 
Ook zijn er in de hele buurt nog tuinders woningen te vinden en zijn er nog enkele boerderijen, bijvoorbeeld aan de Zonstraat. De sterke en voortdurende bevolkingsgroei vanaf de 19e eeuw vormde echter een bedreiging voor dit landelijke deel van Utrecht.
 
De stad Utrecht groeide na 1850 voor het eerst buiten haar singels. In Abstede werden net als in Wittevrouwen door particulieren arbeiderswoningen gebouwd binnen het bestaande stratenpatroon. Voormalige tuindersgronden werden langzaamaan steeds meer bebouwd, zoals bijvoorbeeld voor Sterrenwijk in 1919.
 
Doordat deze huizen werden gebouwd voor de kleine inkomens veranderde ook het karakter van de wijk. De tuinders vormden een eigen gemeenschap, sober, hardwerkend en vaak katholiek. Nu raakte de wijk steeds meer bekend als een volkswijk. Feitelijk woont in Abstede op dit moment echter een interessante doorsnee van de Utrechtse bevolking. Er zijn namelijk ook straten met veel koopwoningen en kent het een groot studentencomplex, het IBB.
 
De laatste grootschalige veranderingen in de wijk vonden plaats tussen 1976 en 1982. Dit was de periode van stadsvernieuwing waarbij de vooroorlogse wijken werden opgeknapt. De huizen in Sterrenwijk en aan de Notebomenlaan werden voor een groot deel vervangen door nieuwbouw. Dankzij de nieuwe tijdsgeest en actiecomités bleef deze nieuwbouw gelukkig aansluiten bij de bestaande straten en bouwhoogte. Ook bleef er ruimte voor groen en voor speelplekken.
 
Het had ook heel anders kunnen lopen. Vanaf de jaren '50 bestonden er namelijk plannen om de auto alle ruimte te geven in en naar de binnenstad van Utrecht. Vanaf het drukke kruispunt Albatrosstraat-Venuslaan zou ook nog door het huidige buurthuis Sterrenzicht een grote weg gebouwd zijn richting Notebomenlaan en verder over de Rembrandtkade. Dit had betekend dat er van de dierenweide geen sprake meer zou zijn!
 
Nu de weg niet doorging, kon de aangekochte grond gebruikt worden voor extra woningbouw aan nieuwe straten als Abstederhof, Minhof en de Notebomenhof. In deze periode hebben bewoners ook gezorgd voor het behoud van het mooie gebied rond de Minstroom (zie hierboven). Het gebied werd gekraakt nadat kwekerij de Minstroom (nu in Overvecht gevestigd) was verhuisd.
 
Zo heeft Abstede zich in 100 jaar ontwikkeld van een agrarisch gebied naar een gevarieerd gebied dat zijn eigenheid heeft behouden met diverse sporen uit haar 1000 jaar oude geschiedenis. Door de inzet van bewoners is er ook veel groen gespaard gebleven en wordt nu ook de dierenweide van een nieuwe toekomst voorzien.